Leabhar Urnaí - Prayer Book

Leabhar Urnaí / Prayer Book

Leabhar Urnaí

Document 1: Se do bheatha, a Mhuire / Hail Mary (Page 4)
Download

Document 2: Paidir na Maidine / Morning Prayer (Page 9)
Download

Document 3: Paidir na hOíche / Night Prayer (Page 12)
Download

Document 4: Go mbeannaítear duit, a Bhanríon bheannaithe / Hail, Holy Queen (Page 20)
Download

Document 5: Glóir don Athair / Glory be to the Father (Page 8)
Download

Document 6: Comhartha na Croise / Sign of the Cross (Page 2)
Download

Document 7: An Phaidir / Our Father (Page 5)
Download

Document 8: An Memorare / Memorare (Page 21)
Download

Document 9: An Gníomh Dóláis / Act of Sorrow (Page 17)
Download

Document 10: Altú tar éis Bhia / Grace after meals (Page 16)
Download

Document 11: Altú roimh Bhia / Grace before meals (Page 13)
Download

Document Actions